Předplatné & prodej

Učitelské noviny
UČITELSKÉ NOVINY
Týdeník pro učitele a přátele školy. Vychází již více jak 100 let.
Vydává: GNOSIS s.r.o., Praha 1
Periodicita: týdeník (46 čísel do roka – nevychází o prázdninách)
Roční předplatné: 2254,- Kč
Cena jednoho výtisku: 49,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Tvořivá dramatika
TVOŘIVÁ DRAMATIKA
Časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež.
Vydává: NIPOS Artama, Praha 2
Periodicita: 3x ročně
Roční předplatné: 240,-Kč
Cena jednoho výtisku: 80,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Pam Pam
PAM PAMčtvrtletník
Časopis o taneční výchově, hudbě a divadle pro děti a mládež.
Vydává: NIPOS Artama, Praha 2
Periodicita: 3x ročně
Roční předplatné: 240,-Kč
Cena jednoho výtisku: 80,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Dechovka, to je naše
DECHOVKA, TO JE NAŠE!
Časopis pro milovníky dechové muziky a muzikanty.
Vydává: Kubešovo hudební vydavatelství s.r.o., Praha 2
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 200,-Kč
Cena jednoho výtisku: 50,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 603215568


Komenský
KOMENSKÝ
Odborný časopis pro učitele základní školy.
Vydává: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 200,-Kč
Cena jednoho výtisku: 50,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Pedagogika
PEDAGOGIKA
Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 330,-Kč
Cena jednoho výtisku: 82,50- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Speciální pedagogika
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 280,-Kč
Cena jednoho výtisku: 70,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Hudební výchova
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Inspirace pro učitele hudební výchovy na školách
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 320,-Kč
Cena jednoho výtisku: 80,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Výtvarná výchova
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 2x ročně dvojčíslo
Roční předplatné: 260,-Kč
Cena jednoho výtisku: 130,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Biologie, chemie, zeměpis
BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS
Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 4x ročně
Roční předplatné: 240,-Kč
Cena jednoho výtisku: 48,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568


Cizí jazyky
CIZÍ JAZYKY
Časopis pro výuku cizích jazyků.
Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 1
Periodicita: 5x ročně během školního roku
Roční předplatné: 345,-Kč
Cena jednoho výtisku: 69,- Kč
objednávejte zde: adiservis@seznam.cz
tel: 241484521, 603215568
Copyright by ADISERVIS, Jakub Jelen © 2008