Pro vydavatele


Vydáváte pro členy organizace, klubu, spolku apod.
časopis, zpravodaj, bulletin
???

Řešíte pravidelně problém,
jak časopis zabalit a spolehlivě doručit adresátovi
???

Do 24 hodin od předání vytištěného čísla zajistíme rychlé a spolehlivé doručení vašeho periodika odběratelům Stejným způsobem vybavíme i předplatitelské výtisky a zajistíme kompletní předplatitelský servis

Vydavatelům periodického tisku jsme tedy schopni zajistit co nejkvalitnější servis pro abonenty. Cílem tohoto servisu je maximální spokojenost nejenom vydavatele – klienta, ale i abonentů. samozřejmostí je rychlé a neodkladné vyřízení objednávek, případných reklamaci, dosílek apod. bez zbytečné administrativy.


Zvýhodněný poštovní tarif pro podávání tzv. tiskových zásilek

je možné využít za těchto podmínek: pro vydavatele těchto tiskovin – periodik zajišťujeme:
Copyright by ADISERVIS, Jakub Jelen © 2008